Contact

Concrete ondersteuning en advies bij het (verder) inhoudelijk ontwikkelen van een arbocatalogus in branche of sector kan gezocht worden bij de volgende landelijke werkgevers- en werknemersorganisaties:

 

Informatie over het instrument DeArbocatalogus.nl is te vinden op deze website bij ‘De Software’. Het betreft hier de software, die via de Stichting van de Arbeid aan branches en sectoren beschikbaar wordt gesteld voor het digitaliseren van de eigen arbocatalogus.

 

Voor meer informatie over de onderwerpen op deze website kunt u terecht bij:

Stichting van de Arbeid, www.stvda.nl, tel. 070 – 3 4 99 577.

randomness