Look en feel, navigatie en zoekstructuur

Ontwikkelen van de inhoud wordt als het belangrijkste gezien bij het maken van een catalogus. Met even veel recht kan gezegd worden dat de wijze waarop de inhoud wordt aangeboden aan de gebruikers net zo belangrijk is. De catalogus in digitale vorm aanbieden via een website is een goede manier. Zo wordt het voor iedereen in de branche breed toegankelijk, en bovendien is het gemakkelijker actueel te houden en uit te breiden. Hoe zo’n website er uit ziet (ontwerp, look en feel), hoe de inhoud overzichtelijk wordt aangeboden en hoe gebruikers door die inhoud heen kunnen zoeken is dan essentieel.

 

Hieronder worden de belangrijkste aandachtspunten voor zo’n website geschetst. Voor diegenen, die daadwerkelijk de digitale structuur moeten ontwerpen en beheren, kan bovendien gebruik worden gemaakt van achtergrondinformatie, waar naar doorgelinkt kan worden.

Vaststellen doelgroepen

Voor wie wordt de catalogus eigenlijk gemaakt? Wie zullen de gebruikers zijn?

 

In de praktijk is er geen homogene groep gebruikers. Elke groep heeft bovendien verschillende redenen om de arbocatalogus te gebruiken:

  • directies willen snel kunnen zien welke oplossingen nodig zijn om te voldoen aan de Arbowet.
  • voor leden van de ondernemingsraden is de arbocatalogus een instrument om te bekijken of de RI&E en het plan van aanpak in hun bedrijf op orde zijn.
  • de arbodeskundigen willen misschien veel achtergrondinformatie.
  • medewerkers willen via de arbocatalogus snel achterhalen of hun werkplek in orde is en zo niet, welke maatregelen er dan genomen kunnen worden.

 

Het is aan branches en sectoren om bij het opzetten van de digitale arbocatalogus rekening te houden met alle verschillende gebruikers. Dit kan helpen bij de implementatie van de arbocatalogus. De communicatie is dan heel specifiek te richten op bepaalde groepen.

 

Tip: sommige catalogi bieden informatie voor verschillende doelgroepen aan op aparte delen van hun website, bijvoorbeeld een deel voor werkgevers en een deel voor werknemers. In vrijwel alle gevallen maakt dit het ontwerp van de website onnodig ingewikkeld: doe dit alleen als de informatie die u aan de ene of de andere groep wilt bieden werkelijk verschilt.

Look and feel

Hoe een website oogt is heel belangrijk. Vormgeving en lay-out zijn daarom essentieel voor een arbocatalogus. Sociale partners, maar ook gebruikers hechten enorm aan de uitstraling, die een catalogus heeft. ‘Voelt’ het als een site ‘van ons’, spreekt het ‘onze taal’? Sluit in de ene branche een strakke, moderne vormgeving goed aan, in andere branches kunnen juist korte, meer populaire teksten met foto’s gewenst zijn. Neem hierover tijdig een duidelijke beslissing, zodat de hele site dezelfde ‘look en feel’ kan krijgen.

 

Binnen elke digitale omgeving zijn ‘eigen’ invullingen van vormgeving mogelijk. Tegelijk zijn er ook beperkingen. Zorg dat u dit goed in beeld krijgt voordat u daadwerkelijk beslissingen neemt.

 

Bij het instrument DeArbocatalogus.nl zijn diverse varianten (templates) van lay-out beschikbaar als startpunt. U kunt een van deze kiezen als de meest gewenste versie voor uw eigen branche of sector. Daarbinnen kunt u vervolgens de volgende elementen zelf instellen:

  • het opnemen van een eigen logo (of meerdere logo’s van sociale partners).
  • de mogelijkheid om een ‘eigen’ kleur in te stellen en een eigen lettertype.
  • diverse mogelijkheden om de verschillende ‘velden’ op het scherm elders te plaatsen.
  • diverse mogelijkheden om foto’s te plaatsen (op startscherm of op andere pagina’s).
Het instrument bevat zeer veel mogelijkheden qua styling en functionaliteiten om een geheel eigen website neer te zetten. Bij hele specifieke wensen zijn tevens aanvullende maatwerkaanpassingen (tegen betaling) mogelijk.

 

Wilt u kennismaken met de applicatie of meer informatie ontvangen? Dat kan. Neem hiervoor contact op met de Helpdesk DeArbocatalogus.nl: tel. 070 – 850 88 48 of via email: info@DeArbocatalogus.nl.

 

Let op: sommige aspecten in een ontwerp zijn niet mogelijk als u kiest voor een uitvoerige navigatie- of zoekstructuur. Overleg hierover met de helpdesk.

Navigatiestructuur

Om de digitale arbocatalogus overzichtelijk te houden is het aan te raden om niet te veel informatie op één webpagina te zetten. Er kan het beste gewerkt worden met meerdere pagina’s. Om te veel bladeren en doorklikken te voorkomen moeten deze pagina’s goed bereikbaar worden gemaakt vanuit verschillende plekken: het werkt niet lekker als een gebruiker bijvoorbeeld telkens terug moet naar de startpagina, voordat iets anders gezocht kan worden.

 

Een gebruiker moet bovendien met zo min mogelijk muisklikken bepaalde informatie kunnen bereiken. Dit stelt eisen aan de software, maar ook aan de wijze waarop het door de makers van de catalogus (u dus) wordt ingericht. Hoe logischer de inrichting, hoe groter het gemak voor de gebruiker. Een overzichtelijk navigatiemenu is dus erg belangrijk. Daarmee is zo veel mogelijk informatie – waar je ook bent in het programma – bereikbaar.

 

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden is het raadzaam eens verschillende arbocatalogi uit andere branches te vergelijken. Wat vindt u handig en wat juist niet?

 

Tip: maakt u gebruik van de software van DeArbocatalogus.nl dan bevat het document Inrichten van arbocatalogus met behulp van de software DeArbocatalogus nuttige aanvullende informatie.

Zoekstructuur

Met een handige zoekstructuur komt de gebruiker snel naar de informatie die er gezocht wordt. De gebruiker wil in principe met zo weinig mogelijk muisklikken bij de relevante informatie terecht komen. Houdt de zoekstructuur daarom simpel: zo kunnen mensen snel zoeken. Het is bovendien van belang tijdig na te denken welke zoektermen mensen waarschijnlijk zullen gebruiken: dit kan dan gebruikt worden om de zoekfunctie beter in te richten.

 

Elke gebruiker kiest een zoekingang die dicht bij de eigen belevingswereld ligt. Een baliemedewerkster die veel te maken heeft met lastige of agressieve klanten, zal misschien zoeken onder de term ‘agressie en geweld’. Iemand die werkt met een bepaalde machine, zal eerder naar een term zoeken waarin die machine wordt genoemd (bijvoorbeeld werken met een heftruck). En als de arbeidsrisico’s en de oplossingen gekoppeld zijn aan (herkenbare) handelingen dan is het verstandig om de diverse handelingen te gebruiken als belangrijkste zoektermen.

 

Daarnaast kunnen er nog andere zoekingangen gebruikt worden. Ook hier geldt:

  • kijk eens hoe dit in andere catalogi is ingericht,
  • en zoals al vaker benadrukt is: betrek de eindgebruikers er op tijd bij!

 

Naast een navigatiemenu – die de basis vormt voor één manier van zoeken – heeft de software DeArbocatalogus.nl diverse andere zoekingangen (bijv. facetzoeken, gericht zoeken op Risico's en/of Oplossingen). Zo hebben gebruikers meerdere mogelijkheden om te vinden in de Arbocatalogus wat voor hen relevant is.

 

Tip: biedt meerdere zoekmogelijkheden. Zo komt u tegemoet aan verschillen in zoekgedrag, en biedt u gebruikers meer mogelijkheden om de informatie te vinden die zij willen gebruiken.

 

Tip: maakt u gebruik van de software van DeArbocatalogus.nl, maak dan bij het inrichten van uw structuur gebruik van het document Inrichten van arbocatalogus met behulp van de software DeArbocatalogus.

randomness