Over ons

De Stichting van de Arbeid is het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers in Nederland. Eén van haar taken is het bieden van informatie en advies op het vlak van arbeidsomstandigheden aan decentrale werkgevers- en werknemersorganisaties.

 

Sociale partners op decentraal niveau zetten zich in om de arbeidsomstandigheden in bedrijven en bedrijfstakken te verbeteren.
De Stichting van de Arbeid faciliteert die inzet onder andere met:

  • het ontwikkelen van informatiemateriaal en instrumenten;
  • het aanbieden van branche-RI&E-instrumenten via het Steunpunt RI&E;
  • het aanbieden van de website DeArbocatalogus.